Wezwanie piąte do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

  Spółka Żegluga Polska S.A., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki (wezwanie piąte) do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Szczecinie, pl. Rodła 8 pokój 0820 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-16.

Leave your comments

Comments

  • No comments found